Stand up-komedija kao žanr

Stand-up komedija je nastala u Americi sredinom 19. vijeka i u veoma kratkom roku se proširila na čitav svijet i Evropu. Andrew Tarvin, prvi inžinjer humora u svijetu, autor i komičar, smatra da postoje različite ere onoga što se može smatrati za stand-up komedijom a prve već datiraju iz istorije Velike Britanije u muzičkim dvoranama 18. i 19. vijeka. On govori da u Sjedinjenim Američkim Državama postoje neka istraživanja koja ukazuju da je prvi čovjek koji je izvodio stand-up bio Charley Case krajem 1800-ih godina, a druga da je to bio Frank Fay u 1920-im. Od moderne ere u onome što danas vidimo, on navodi da je Lenni Bruce vjerovatno bio prvi komičar koji je strogo poznat po tome početkom 60-ih godina prošlog vijeka. Od tada ovaj žanr komedije dobija na sve većoj popularnosti i zastupljenosti širom Amerike i Velike Britanije i počinje masnovno da budi interesovanje publike za prisustvo ovakvom vidu umjetnosti kao dio subkulture jednog naroda, ne samo u Americi i Britaniji već i svugdje u svijetu.